Hotel Bastion

Impressum

BOUTIQUE HOTELI ZADAR d.o.o.
BEDEMI ZADARSKIH POBUNA 13, 23000 ZADAR
Republika Hrvatska, Trgovački sud u Zadru
MBS: 110003497
OIB: 71034205256

Bankovni računi:
1. ADDIKO BANK d.d. HR7225000091101238697
2. AGRAM BANKA HR2524810001128002181
3. PBZ HR39234000091110334277

Članovi Uprave društva:
JADRANKO LISICA, OIB: 09164029093, Bibinje, Trnje 11, jedini osnivač d.o.o.
i IVAN LISICA, OIB:1171233000, Bibinje, Trnje 11, član uprave i direktor.

Temeljni kapital: 12.664.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Promjene temeljnog kapitala:
1. temeljni kapital povećan s iznosa od 20.100,00 kn za iznos od 10.970.900,00 kn
2. temeljni kapital povećan s iznosa od 10.991.000,00 kn za iznos od 1.673.000,00 kn na iznos od 12.664.000,00 kn.